Giỏ hàng
Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong những tháng cuối năm

Tin tứcNgày: 29-10-2018 bởi: Vũ Đăng Nhật

Công ty Điện lực Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động truyền thông trong những tháng cuối năm

Trong 9 tháng đầu năm 2018, Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai và thực hiện tích cực đối với công tác truyền thông và quan hệ cộng đồng nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ phát triển kinh tế và đời sống nhân dân trên địa bàn quản lý.

Công ty Điện lực Phú Thọ đã triển khai công tác tuyên truyền cách sử dụng điện tiết kiệm trên các phương tiện thông tin đại chúng như: Báo Phú thọ, Đài truyền thanh, Website của Công ty, thực hiện các phóng sự tuyên truyền đảm bảo hành lang an toàn điện, cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng. Bên cạnh đó Công ty đã thực hiện tuyên truyền theo chủ đề 2018 về “Nâng cao nguồn nhân lực” và Văn hóa doanh nghiệp, thực hiện cung cấp dịch vụ điện trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của tỉnh Phú Thọ…

Một số kết quả thông qua công tác truyền thông đạt được có thể kể đến trong 9 tháng đầu năm 2018 như: Đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định trong các dịp lễ, Tết và mùa nắng nóng; công tác tuyên truyền cách sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng lúc vào giờ cao điểm. Công ty Điện lực Phú thọ đã phối hợp với Tỉnh Đoàn Phú Thọ tổ chức chương trình đạp xe diễu hành hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất; đồng thời tuyên truyền nội dung tiết kiệm điện trên trên các phương tiện thông tấn, báo chí. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh Phú Thọ đã tiết kiệm được 10.300KWh. Đối với công tác chăm sóc khách hàng, đã chuyển 100% số điện thoại nội bộ của Công ty giao dịch với khách hàng về Tổng đài 19006769 của Trung tâm Chăm sóc khách hàng.

Ngoài ra Công ty cũng chú trọng công tác tuyên truyền thực thi Văn hóa doanh nghiệp nhằm xây dựng hình ảnh văn minh, thân thiện với khách hàng và cộng đồng theo hướng Đổi mới - chuyên nghiệp - hành động - hiệu quả. Công ty Điện lực Phú Thọ đã xây dựng kế hoạch hoạt động, thành lập tiểu ban chỉ đạo về văn hóa doanh nghiệp, tổ chức tập huấn cho cán bộ chủ chốt của Công ty về các nội dung “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, “Đổi mới phong cách lãnh đạo”, thực hiện hành trình văn hóa EVNNPC của Tổng Công ty, phát động cuộc thi tìm hiểu văn hóa doanh nghiệp trong cán bộ công nhân viên người lao động… Phổ biến và quán triệt đến 100% cán bộ công nhân viên chức lao động thực hiện tốt văn hóa EVN, EVNNPC và văn hóa PC Phú Thọ…
 


Các tuyên truyền viên tại lễ phát động chương trình Giờ trái đất năm 2018 truyền thông điệp “Hôm nay tôi sống xanh hơn - GO More Green” đến với cộng đồng


 
Chương trình truyền thông “Đào tạo phong cách lãnh đạo” đã làm đổi mới tư duy, nâng cao kỹ năng làm việc theo phong cách chuyên nghiệp, hiệu quả tại PC Phú Thọ


 
Công ty Điện lực Phú Thọ cam kết thực hiện tốt Văn hóa doanh nghiệp theo phương châm “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả”

Trong 3 tháng cuối năm 2018, bên cạnh việc tiếp tục triển khai theo kế hoạch năm 2018, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định và tiết kiệm trong các dịp lễ, tết cuối năm, tuyên truyền về các hoạt động trong tháng tri ân khách hàng năm 2018 của ngành Điện cũng như Công ty Điện lực Phú Thọ. Đối với công tác đảm bảo an toàn điện, tuyên truyền các biện pháp sử dụng điện an toàn trong nhân dân, công tác phòng chống cháy nổ. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, quảng bá thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, văn hóa học tập không ngừng của EVNNPC, tuyên truyền, phản ánh không khí lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn.

Tăng cường và đẩy mạnh công tác truyền thông nội bộ, coi đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo sự đoàn kết nhất trí, đồng thuận cao trong toàn ngành từ cấp Tổng công ty đến các đơn vị thành viên để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.