Giỏ hàng
Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức triển khai thực hiện quy định về giá bán điện

Tin tứcNgày: 29-10-2018 bởi: Vũ Đăng Nhật

Công ty Điện lực Ninh Bình tổ chức triển khai thực hiện quy định về giá bán điện

Ngày 12/9/2018, Bộ công thương đã ban hành thông tư số 25/2018/TT- BCT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2014/TT- BCT ngày 29 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về thực hiện giá bán điện, qua đây quyền lợi khách hàng được đảm bảo một cách rõ nét.

Để thực hiện giá bạn điện theo đúng quy định của Bộ Công Thương, ngày 24/10/2018 các phòng chức năng tại Công ty Điện lực Ninh Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến tập để huấn nội dung này đối với các đơn vị trực thuộc. Tại buổi tập huấn, Lãnh đạo các Điện lực và CBCNV đã có những trao đổi cụ thể về những điểm sửa đổi, bổ sung trong Thông tư số  25/2018/TT- BCT có hiệu lực từ ngày 26/10/2018 đối với Thông tư số 16/2014/TT- BCT của Bộ công thương.
 
Theo đó những thay đổi về giá bán điện được quy định như sau:
 
- Đối với khu đô thị, chung cư cao tầng, chủ đầu tư đã bàn giao nhà cho khách hàng nhưng chưa làm thủ tục thanh quyết toán tài sản để bàn giao lưới điện cho ngành điện quản lý. Phần điện năng cho mục đích sinh hoạt chỉ áp dụng cho trường hợp kê khai được số hộ sử dụng điện sinh hoạt, không áp dụng cho trường hợp không kê khai được số hộ.
 
- Đối với các khách hàng mua buôn bán lẻ điện tại chợ, Thông tư hướng dẫn việc xác định đối tượng sử dụng điện áp dụng giá bán buôn cho chợ và mức trừ lùi giá bán buôn điện cho chợ.
- Hướng dẫn thực hiện giá bán lẻ điện cho sinh hoạt cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình).
 
Bên cạnh đó, hướng dẫn áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng đối với trường hợp bên mua điện thực hiện kê khai không đúng số người sử dụng điện để cấp định mức sử dụng điện sinh hoạt nhiều hơn thực tế.
 
Cùng với đó, Công ty Điện lực Ninh Bình yêu cầu các Điện lực thực hiện rà soát toàn bộ các khách hàng thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư thực hiện áp lại giá, đồng thời yêu cầu các chủ hộ có sinh viên, người lao động thuê phải cam kết thực hiện thu tiền theo đúng giá quy định. Đảm bảo quyền lợi và lợi ích của người thuê nhà trong thời gian tới.